Professionals

Achtergrond

Dit jaar kunnen Amsterdammers voor het eerst ook kennismaken met het laagdrempelig beweegaanbod in de stad tijdens de Sport- en Beweegweek. Dit is georganiseerd op initiatief van Reade, Cordaan, Combiwel, Arkin en HVO Querido. Met elkaar willen we Amsterdammers beter op weg helpen naar passend aanbod in de buurt. Onder de vlag van het programma Amsterdam Vitaal & Gezond en in samenwerking met de stadsdelen en Team Sportservice Amsterdam is er leuk en divers beweegaanbod neergezet. Na de Sport- en Beweegweek kunnen Amsterdammers nog steeds terecht bij dit aanbod. Als we Amsterdammers kennis laten maken met het beweegaanbod en ze na de week blijven bewegen is ons doel behaald.

Meegaan naar aanbod

Het is mogelijk om als begeleider met uw cliënt mee te gaan naar het beweegaanbod.

Het Amsterdamse Beweegcongres – 14 september

Voor iedereen die zich inzet om Amsterdammers meer te laten bewegen is er het Amsterdamse Beweegcongres op donderdag 14 september. Denk aan zorgprofessionals, welzijnsaanbieders, leefstijlnetwerken, ziekenhuizen, GLI coaches, welzijnscoaches, beweegcoaches, (huis)artsen, fysiotherapeuten en vrijwilligers.

Op het congres bespreken we hoe het ervoor staat met bewegen in Amsterdam, met wie u graag zou willen samenwerken en maken we kennis met inspirerende voorbeelden uit de stadsdelen. Daarnaast is er ook genoeg tijd om elkaar te leren kennen onder het genot van een hapje en een drankje.

De inloop start om 14.00 uur in de Buenos Aires ’72 zaal van de Johan Cruyff Arena.
Om 17.30 is de aansluitende borrel afgelopen.
We zien uit naar uw komst!

Inschrijven kan via: Het Amsterdamse Beweegcongres.

Amsterdam Vitaal & Gezond

Amsterdam Vitaal & Gezond is een netwerkverband sinds 2020 waarin de gemeente, Zilveren Kruis, zorg- en welzijnsaanbieders verenigd in Sigra, Elaa en Cliëntenbelang Amsterdam elkaar hebben opgezocht om te werken aan dezelfde doelen. Het doel is dat in 2040 alle Amsterdammers gelijke kansen hebben op een goede gezondheid en kwetsbare groepen er 10 gezonde levensjaren bijhebben. Om dit te realiseren wordt in het programma Amsterdam Vitaal & Gezond in coalities gewerkt aan subdoelen. Binnen één van deze coalities wordt onder andere gewerkt aan een betere sociaal medische samenwerking rondom bewegen waar de organisatie van deze Beweegweek een belangrijk onderdeel van is.